4003 Sensor de Temperatura de Água - MTE-THOMSON - 4003 - Unitário

E 420 1994/1998 - S 600 1993/1998 - C 200 1993/1995

 
4002 Sensor de Temperatura de Água - MTE-THOMSON - 4002 - Unitário

C 180 1993/2000 - C 220 1993/1996 - C 280 1993/2000 - E 200 1993/1995 - E 220 1993/1995 - E 320 1993/1995 - S 320 1993/1998 - C 200 1993/1995

 
4026 Sensor de Temperatura - MTE-THOMSON - 4026 - Unitário

COURIER 1999/2007 - ESCORT 1997/2003 - FIESTA 1999/2006 - FOCUS 2000/2005 - MONDEO 1995/2000

 
3119 Sensor de Temperatura - MTE-THOMSON - 3119 - Unitário

DAIHATSU - HYUNDAI - KIA - MITSUBISHI - SUBARU - SUZUKI - TOYOTA

 
4257 Sensor de Temperatura de Água - MTE-THOMSON - 4257 - Unitário

ACCORD 1991/2003 - CIVIC 1988/2001 - LEGEND 1991/1998 - PRELUDE 1992/1995